Donacija - Banka Hrane, 7.9.2021.

Nar na Dar ∼ Banka Hrane Beograd ~ ???
Zahvaljujemo se Banci Hrane na saradnji i još jednoj, veoma zdravoj donaciji. ?
Nar je veoma lekovito voće, tako da je donacija našim korisnicima od izuzetno velikog značaja u očuvanju zdravlja.