Kreativno - edukativna radionica By Mia Vidaković

Koordinator našeg kreativnog tima, dragi edukator Maja Vidaković, održala je 1.novembra 2020.godine kreativno-edukativnu radionicu, po propisima pridržavanja mera Republike Srbije.  Iz poznatih razloga, nisu svi članovi mogli prisustvovati istoj, ali biće organizovano još termina, tako da ćemo svim članovima omogućiti prisustvovanje istoj 🙂