Pravni lek

Nastavljamo sa predavanjima u prostorijama našeg udruženja, tako da smo juče, 20.oktobra, na repertoaru imali pravne teme.
Naš savesni advokat, gospodin Aleksandar Milićević, održao je predavanje pod nazivom „Pravni lek“ i tom prilikom preuzeo još 2 nova predmeta, kako bi pomogao našim članovima u njihovom sudskom izazovu.