Sastanak stručnih timova - februar 2021.godine

Dana 9. februara u 17h, stručni tim, naoružan strpljenjem, idejama, znanjem i izraženom empatijom, okupio se u prostorijama našeg humanitarnog delovanja, kako bi prisustvovao sastanku.

Usledio je:

– Dogovor o daljem radu;
– Dogovor oko sprovodjenja realizacije novih projekata;
– Dogovor o terminima rada stručnog tima sa korisnicima.

  Kancelarija i prijem:

– Ponedeljak, sreda i petak od 10h do 12h;
– Advokat Aleksandar Milićević svakog utorka od 15h;
– Specijalista dr neuropsihijatar Mirjana Tomović, svakog drugog utorka od 17h;
– Psiholog Jovana Milovanović svake druge srede od 17h;
– Rad sa decom – glumačka sekcija, koju vodi glumica jana Mihailović, svake srede od 17h i svake subote od 14h uz nadzor i asistenciju dr Mirjane Tomović;
– Kreativno-edukativne radionice jednom mesečno, uz blagovremeno obaveštenje o terminu, koje vodi evropski master-edukator Maja Vikadović, uz asistenciju
  psihologa Jovane Milovanović.

  • U skladu sa Vašim potrebama, možete zatražiti i dodatne termine stručnog tima, koji Vam je na raspolaganju.