Sastanak stručnih timova - Projekti

Na sastanku stručnih timova, održanom 14.oktobra u sredu, razgovarali smo o:

  • Razmatranju projekata;
  • Predstavljanju novih projekata;
  • Dogovoru oko budućih aktivnosti

Sastanku prisustvovali:

– Predsednik: Marija Milanović
– Sekretar: Dragana Jovanović
– Upravni odbor: Davorin Milanović
– Dr neuropsihijatar: Mirjana Tomović
– Psiholog: Jovana Milovanović
– Advokat: Aleksandar Milićević 
– Profesor dr Hatiđe Beriša
– Kreativni tim: Maja Vidaković
– Koordinator projekta: Vladimir Vujić
– Stručni konsultant: Sanja Trikić
– Sportski trener: Miloš Lazarević
– Media tim: Atina Gajdoš