Prvi projekat ove vrste u Srbiji - Savladavanje besa kroz glumu

27. januara započeli smo naš novi projekat – „Glumačku sekciju za decu žrtve nasilja – savladavanje besa kroz glumu“, zahvaljujući generalnom sponzoru, koji nam je ustupio prostor – Centar Kulture Stari Grad – Parobrod i našoj glumici Jani Mihailović, koja će držati časove glume.
Cilj i misija je da decu žrtve nasilja rehabilitujemo na jedan potpuno nov način. Kroz glumu pružamo delotvorniji vid ekspresije strahova, besa, razočarenja i na taj način im, kao oslobodjenima bilo kakvih frustracija, podižemo samopouzdanje. Sve ovo radi osnaživanja i vraćanja u normalne tokove i kao pokazatelj da nisu sami.